AKC Breeder of Merit
Bernese Mountain Dogs
Bernese Mountain Dog Breeding Program
Bernese Mountain Dog - Males
Bernese Mountain Dogs - Females
Bernese Mountain Dog Memorials
Bernese Mountain Dog National Specialty
Bernese Mountain Dog Special Announcements
History of our Irish Setters
Our Irish Setters
History of our Tibetan Spaniels
Our Tibetan Spaniels
Contact Information

AM. CH. Santera Blazin' Fire v Crest

AM. Ch. Santera Blazin' Fire v Crest
AM. Ch. Kadoo's Einzig Elvis
Benno v Ehrenzell
Kay v Blaumatthof
Mutz v Waldacker
Centa v Reichenbrunnen
Coco v Oberjostenberg
Orio v Barnerhof
Era v Kellerweidhof
AM. Ch. Dallybeck's K Swiss
AM. Ch. Donar v Mutschen
Hansi v Seewadel
Assi v Mutschen
AM. Ch. Dallybeck's Evening Star
AM. Ch. Alex v Weissenburg
AM. Ch. Dallybeck's Cresta v Bergita, CD
Santera Ariel Starfire
AM. Ch. Mulhaven Stompround Santera
AM. Ch. Santera Rio Grando v Crest
AM. Ch. Alex v Weissenburg
AM. Ch. Santera Chastity v Bevs
Santera Ebony Barona v Bevs
Grey vWaldacker
Odette v Mutschen
AM. Ch. Santera Starfire v Crest
AM. Ch. Alex v Weissenburg
Kai v Tonisbach
Ericka v Sadelbuur
AM. Ch. Santera Chastity v Bevs
AM. Ch. Tralyn Classic Crest
AM. CAN. BER. Ch. Alphorn's Happy Talk
2022 Santera Kennel